Botkyrka Motorklubb GDPR information
Din integritet är viktig för oss på Botkyrka MK och vi vill informera om att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med den nya EU-förordningen GDPR som trädde i kraft den 25 maj 2018. Kontakt: info@botkyrkamk.se

Varför använder vi kameraövervakning?
Botkyrka Motorklubb använder kameraövervakning med syftet att förebygga och försvåra:

  • Brottsliga gärningar inom och utom byggnader där klubben bedriver verksamhet
  • Skydda medlemmar och besökare samt klubbens egendom från brott och olyckor.

Vilken typ av kameraövervakning använder vi samt på vilken rättslig grund?

  • Övervakning och inspelning av video inom området - Syftet med detta är att upprätthålla en trygg miljö för medlemmar och besökare samt att förhindra brottslig aktivitet så som stöld och skadegörelse. Kameraövervakningen utgör ett stöd i klubbens förebyggande arbete mot allvarliga händelser som utgör hot mot egendom samt vid utredning av brott som skadegörelse, och stöld. Övervakningen fyller också en funktion för att stävja vistelse av obehöriga på tak och runt fastigheterna.

    Rättslig grund: Kameraövervakningen sker med stöd av regelverket för intresseavvägning. Det bedöms finnas ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för angivna ändamål.

  • Lagring av specifika inspelningar och händelser - Syftar till att, som del av polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning, säkra bevismaterial för vidare befordran till polismyndighet.

    Rättslig grund: Vi hanterar personuppgifter med stöd av "rättslig skyldighet" när vi lagrar och vidarebefordrar uppgifter till polismyndighet som del i pågående polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning.

  • Kategorier av personuppgifter - Inspelat material av rörelser på de platser där kameror satts upp för ovan nämnda ändamål. Botkyrka Motorklubb säljer eller förmedlar inga uppgifter.

Vem har tillgång till kameraövervakningen?
Tillgången till klubbens kameraövervakning är begränsad till en grupp behöriga och som beslutats av Botkyrka Motorklubbs styrelse. Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet där rättslig aspekt föreligger.

Hur länge sparas inspelat material?
Inspelat material sparas normalt i 30 dagar. Material kan komma att sparas längre om det behövs för att följa specifika lagkrav eller om materialet är bevis i pågående juridisk process. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det upphört.

Vem har rätt att begära ut information?
Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter (i detta fall bilderna) behandlas, och ibland även rätt att få dem rättade, raderade eller begränsade.

Hos oss är BMK styrelse personuppgiftsansvarig för föreningens behandling av personuppgifter, dock innehar inte klubben några register över medlemmar eftersom allt tillhandahålls, ansvaras för och ägs av Lots, IdrottOnLine och TA, som ligger under SBF respektive SVEMO där medlemskap och licenser finns registrerade. De behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Läs mer om uppförandekoden, hur idrottsrörelsen ska jobba med GDPR samt ta del av mallar, checklistor och instruktioner på www.rf.se/personuppgifter

Botkyrka Motorklubb ansvarar endast för digital administrering av personuppgifter med registrering av nya medlemmar samt redigering av befintliga medlemmar. För att utöva dina rättigheter eller har några ytterligare frågor ska du därför vända dig till oss.

Det gör du enklast genom att skicka e-post till info@botkyrkamk.se.

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Kontaktuppgifter hittar du på Datainspektionens och IMY:s webbplats https://www.imy.se

Vi följer de lagar och regler som gäller i Kamerabevakningslagen (SFS 2018:1200).

Symbolen för kamerabevakning sätts upp där vi har bevakning med kamera.

Läs vidare om Konsekvensbeskrivning kameraövervakning.docx om kameraövervakningen.

 

Välkommen till Botkyrka Motorklubb

Hos oss hittar ni banor för motocross, folkrace och miniracing. Vi har även ett enduro och offroadspår med varierande svårighet.
Mer information om Botkyrka MK hittar ni under Klubben och information för respektive gren hittar ni under Sektioner.

Motorsportområdet är beläget vid Tullinge friluftsstad, Hacksjön utefter Pålamalmsvägen mot Lida.